Martha EŞANU: Un deceniu de Booklook-uri

Spre sfârşitul anului 2017 a apărut la Editura ieşeana PIM volumul omagial al revistei Booklook (2007-2017) intitulat „Un deceniu de Booklook-uri”. Editat sub egida Asociaţiei Literare „Păstorel” şi al Academiei Libere „Păstorel” Iaşi, “acest volum aniversar a fost realizat prin trudă şi sârguinţa lui Eugen Deutsch, redactor-şef al revistei Booklook, cel care a avut şi ideea acestuia şi a lui Gheorghe Bălăceanu, director adjunct al asociaţiei, coordonaţi fiind de Mihai Batog-Bujeniţă, directorul A.L.P.I..

În deschidere, volumul prezintă câteva repere istorice privind constituirea şi activitatea Asociaţiei Literare „Păstorel” şi a Cenaclului Literar Umoristic Academia Liberă „Păstorel” Iaşi afiliate Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi. Dintre aceste repere am notat câteva pe care le redam mai jos.

Din iniţiativa redacţiei ziarului „Flacăra Iaşului“ şi a Filialei locale a Uniunii Ziariştilor, la 12 februarie 1975, s-a constituit la Iaşi Cenaclul Epigramiştilor. Prima întâlnire a cenacliştilor, la care au fost prezente peste 70 de persoane, s-a bucurat de un deosebit succes. În şedinţa din lună martie 1975 poetul Nicolae Ţaţomir a fost ales preşedinte al cenaclului, iar George Petrone vicepreşedinte. Acest „conclav de literatură înveselitoare” a fost coordonat, mai bine de 30 de ani, de epigramistul George Petrone ales preşedinte în august 1975. La propunerea sa, după 1990, cenaclul îşi schimbă denumirea în Academia Liberă „Păstorel “Iaşi (A.L.P.I.). În anul 2006 George Petrone se retrage din funcţia de preşedinte iar scriitorul Mihai Batog-Bujeniţă este ales la conducerea asociaţiei literare şi a cenaclului literar-umoristic. De-a lungul celor 42 de ani de activitate, membrii cenaclului au obţinut peste 800 de premii naţionale şi internaţionale; au publicat aproximativ 180 de volume personale şi colective de epigrame, poezie şi proză şi au fost prezenţi cu numeroase creaţii în antologii naţionale, în culegeri de epigrama, poezie şi proza dar şi în publicaţii periodice din ţara („Epigramă”, „Intercultural”, „Spinul”, „Fereastra”, „Rapsodia”, „Hohote“, etc.) şi din străinătate („Observator “(Canada), „Jurnalul săptămânii “, „Viaţa noastră “, „Revista mea – Expres Magazin „(Israel),  „Faleze de Piatră “(Anglia), „ProLitera”, „Aşii Români” „Vocea ta” şi „Agero” (Germania), „Gândacul de Colorado” (SUA), „NiramArt” (Spania), „Expresia”, „Antipozi”, „Australiana” „Argument” (Australia), „Confluenţe Literare”, „Singur”, „Cetatea lui Bucur” (România), ş.a.)

În anul 2007 începe editarea revistei trimestriale „Booklook”. De-a lungul vremii colegiul de redacţie a cuprins mai multe nume cunoscute iar în ultimii cinci ani a fost format din: Eugen Deutsch, redactor-şef, Mihai Haivas, secretar de redacţie, Gheorghe Bălăceanu, George Roca (Australia), Dorel Schor (Israel) şi Georgeta Resteman (Bucureşti), membri şi Mihai Batog-Bujeniţă, director al revistei. Începând din 2012, revista îşi schimba modul de prezentare şi devine revista internaţională de umor editată în limba româna.

Cenaclul, sub directa conducere a preşedintelui Mihai Batog-Bujeniţă, editează în anul 2010 volumul omagial intitulat „35 de ani sub semnul maestrului”, volum ce cu prinde creaţii literare satirico-umoristice aparţinând unora dintre cei ce au fost sau sunt, în prezent, membri ai grupării literar-umoristice Academia Liberă „Păstorel”, Iaşi.

Tot în cadrul cenaclului este editata şi revista trimestrială de autor „Codul lui Eugen“, dedicată umorului liric. Volumul „Un deceniu de Booklook-uri” cuprinde o mare cantitate de literatură umoristică structurata pe următoarele capitolele: „De la ei am învăţat”, „Booklook-uri prin ţară, dar şi din afara graniţelor”, „Booklook-ashi cu acte în regulă”, „Şi ei au fost cu noi”, „Au mai intrat în Booklook…”, „Ce mai spun prietenii despre Booklook”. Acestea trebuie citite cu multă atenţie pentru că merită a fi savurate pe deplin.

Pentru a onora memoria patronului spiritual al Academiei libere „Păstorel” îmi voi permite să prezint un „duel” literar-umoristic între Mihai Codreanu şi Al. O. Teodoreanu:

AFURISENIE

Mă jur pe toate muzele din lume

Ca bardul Păstorel, amicul meu,

S-a înfrăţit cu Bacchus şi mereu

Se ţine numai de beţii şi glume.

Când va intra în sferele postume,

Cu plosca ridicată-n apogeu,

Să fie preschimbat în curcureu,

Că numai aqua pură să consume.

Câte sonete mi-a parodiat,

Atâţia ani să fie blestemat,

Să n-aibă parte de aghiazma şpriţului.

Nimic! Nici bere, nici rachiu, nici vin!

În numele tatălui şi al fiului

Şi al sfântului duh. Amin!

(Mihai Codreanu)

REPLICA

Blestem rostit în stare de beţie

Nu-i ascultat de bunul Dumnezeu.

Şi cum nu sunt păgân şi nici ateu,

Socot că pronia o să mă ţie

În stare să mai cânt şi să mai beu,

Ca în etilica euforie

Să-ţi mai închin, smerit, o parodie

Suindu-mă apoi în Empireu.

De Sfântul Petru însa mă cam tem,

Căci, în afară de al tău blestem,

Îl bănuiesc că nu pricepe vinul.

Şi-apoi îmi pare că aud psalmistul

Zicând şi el. De nu-ţi făcuşi Prea plinul

Întoarce-te să bei cu sonetistul.

(Al. O. Teodoreanu)

La capitolul „Booklook-ashi cu acte în regulă” sunt prezenţi, cu pagini presărate cu catrene, sonete, rondeluri deosebite şi proza umoristică, toţi membrii Academiei Libere „Păstorel”: Val Andreescu, Mihai Batog-Bujeniţă, Gheorghe Bălăceanu, Mihai Cabă, Mihai Constantin Ticu, Sorin Cotlarciuc, Eugen Deutsch, Vasile Diacon, Georgeta Paula Dimitriu, Any Dragoianu, Mihai Haivas, Ioan Hodas, Dumitru Ivas, Vasile Larco, Elena Mândru, Liviu Sergiu Manolache, Constantin Munteanu, Carmen Antoaneta Marcean, Angela Pistol, Aurel Popescu, Mihai Stancu, Constantin Profir, Doina Toma, Dan Teodorescu, Vasile Unguraşu, Cornelia Ursu, Nicolae Viziteu, ş.a. Volumul este plăcut ilustrat cu grafica creată de Eduard Mattes, Andy Ceauşu, Costel Pătrăşcan, Nicolae Viziteu, Radu Bercea, Mihai Eugen Marinescu, s.a.

În antichitate, îndeosebi în Grecia, epigramele erau inscripţii în proza sau în versuri, cu conţinut epic sau elegiac, care se încrustau pe monumente, morminte, vase, etc. Astăzi aceste creaţii cu tonalităţi comice sau grave, meşteşugite cu mult talent de creatorii lor, rămân înscrise în mentalul colectiv ca mijloace de ironizare şi uneori de ridiculizare cu intenţii moralizatoare a unor aspecte negative ale vieţii noastre de zi cu zi.

Cenacliştii ieşeni şi prietenii lor, adevăraţi doctori ai umorului şi ai sufletelor ne încântă cu talentul lor deosebit şi cu ironia fină. Le mulţumim că prin creaţiile lor satirico-literare sunt o pavăză împotriva umorului facil şi de prost gust ce abundă, din păcate, în multe publicaţii şi canale media din România. Le urăm ca şi în 2018 şi mulţi ani de acum încolo să ne „trateze „cu umorul lor fin oferit gratis dar nu… gratuit!” Prin excelenţa întregii lor activităţi şi prin performanţele obţinute ei se situează pe locul al doilea în umorul românesc iar în sufletul nostru sunt primii pe acest podium. Apreciez Booklook-ul şi implicit volumul nou apărut pentru faptul că ne oferă un alt „look” al umorului românesc, un umor ce se legitimează printr-o prezentabilă carte de vizita alcătuită din mult bun simţ „asezonat” din plin cu vorbe „meşteşugite” cu talent şi cu dragoste pentru „limba noastră cea străbună”.

Adesea uităm să ne bucurăm cu ceea ce avem pentru că suntem prea preocupaţi de ceea ce ne lipseşte. Uitând de buclucurile omniprezente în viaţa noastră de zi cu zi, să ne bucurăm deci că avem „Booklook”-ul ieşean şi să-i urăm mulţi ani de existenţa, colaboratori talentaţi şi cât mai mulţi cititori. Preţuind nespus talentul membrilor Asociaţiei Literare „Păstorel” apreciez în egală măsură eforturile şi strădaniile pe care aceştia le fac pentru apariţia revistei „Booklook”, o reuşită deosebită în rândul publicaţiilor de umor.

Cele mai bune gânduri de apreciere le însoţesc şi cu florile recunoştinţei pentru rodnica noastră colaborare, semn al unei frumoase şi statornice prietenii. Cred că undeva, în nemărginita veşnicie, regretatul meu soţ Leon Esanu (z.L.), cel ce a frecventat Cenaclul epigramiştilor încă de la înfiinţare, din anul 1975, şi-ar dori să citească acest volum şi să se bucure din plin de creaţiile umoristice cuprinse în paginile Booklook-ashe.

–––––––––

Martha EŞANU

Revista „Jurnalul săptămânii” P.20

Tel Aviv, Israel, 4 ianuarie 2018

Lasă un răspuns