Gheorghe DRAGOMIR: Pandemia de covid

Pandemia de covid-19, şoc istoric pentru civilizaţia umană, ori acţiune bine elaborată a ocultei globaliste? Temeri şi speranţe.

Motto:

Când mulţimea guvernează, omul este condus de ignoranţă;

când biserica guvernează, omul e condus de superstiţie;

când statul guvernează, omul e condus de frică.

Pentru că oamenii să trăiască în armonie şi înţelegere,

ignoranta trebuie transformată în înţelepciune,

superstiţia într-o credinţă iluminată

şi frică în dragoste.”

(Manly P. HALL, The secret teachnigs of all ages, 1917)

Nimic nu este întâmplător.

Într-o altă lucrare, Manly P. HALL, explica visul vechi pentru instaurarea unui guvern mondial şi o nouă ordine mondială, subliniind că: „democraţia lumii a fost visul secret al marilor filozofi clasici. Pentru îndeplinirea acestei mari idei, în istoria omenirii, ei au propus programe de educaţie, religie şi conduita socială în vederea creerii unei frăţii universale. Însă, pentru realizarea practică a acestor obiective, aceşti erudiţi antici s-au organizat în confrerii. Şcolile de mistere din EGIPT, GRECIA, INDIA, CHINA, precum şi ordinele preoţilor filozofi iniţiaţi, au format un organism suveran, cu scopul de a-I instrui, consilia şi direcţiona pe conducătorii statelor.” (Manly P.HALL, Destiny of AMERICA).

Din păcate, mulţi sunt cei care conduc astăzi destinele popoarelor, o fac fără să-şi pună pielea la bătaie, căci asta ar presupune a avea ceva de pierdut şi să accepţi acest risc cu onoare şi sacrificiu. De aceea, se presupune că, numai cei naivi sau cei plini de trufie îşi iau riscuri pe care nu le înţeleg, dar escrocii, în marea lor majoritate conducători, transfera riscurile altora, la fel cum fac marii economişti şi finanţişti ai lumii când iau unele măsuri de criză ale căror riscuri sunt transferate de obicei oamenilor de bună credinţă ce reprezintă clasa de mijoc. Revenind la ideea construirii NOM (Noii Ordini Mondiale) şi proiectele finanţate de ocultă internaţională pentru a se atinge acest obiectiv, se cuvine a aminti aici despre existenţa monumentului misterios cunoscut sub numele de AMERICAN STONEHENGE sau Pietrele Îndrumătoare, situat în regiunea ELBERTON (GEORGIA), format din şase blocuri din granit cu o înălţime de 6 metri şi 109 tone, în care sunt săpate „zece reguli „pentru o epocă a „raţiunii”; care vorbesc despre necesitatea instaurării unui guvern mondial; controlul demografiei; introducerea unui nou tip de spiritualitate; protejarea mediului. Finanţatorii monumentului sunt anonimi cu excepţia preşedintelui companiei ELBERTON GRANIT, Joe H. FENDLEY şi inscripţia R.C., care ne duce cu gândul la ROZACRUCIENI, ordin precursor masoneriei.

Textul înscris în plăcile de granit este în engleză, spaniolă, hindi, ebraică, arabă, chineză, swahili, însă partea de sus a structurii se poate citi un rezumat al textului, în limbile vechi: babiloniana, greacă clasică, sanscrită, hieroglife. Cele „zece porunci”, vorbesc despre o lume ideală, că cea imaginata de societăţile oculte, rozacrucienii fiind cunoscuţi că intervinind în organizarea societăţii umane în momente cruciale când se anunţă apariţia unor evenimente cu magnitudine planetară care vor modela lumea pentru secolele următoare. Prin mesajul transmis de aceşti „anonimi”, se anunţă globalizarea, ca fenomen ce va marca sfârşitul secolului XX şi intrarea în Mileniul III. Faptul că primele două porunci se referă la menţinerea umanităţii la 500 milioane de indivizi şi îndeamnă la controlul reproducerii cu „înţelepciune îmbunătăţind conformitatea cu diversitatea”, este argumentul cel mai convingător că s-a pregătit un proiect în acest sens. Ideile cuprinse în textul amintit au fost preluate şi puse în operă de organizaţii şi societăţi oculte pentru a realiza „măreaţă lucrare” de creare a NOM.

Interesant că, SUA a publicat un ghid de acţiune completă în caz de pandemie, adus la zi în 2017, care conţinea toate elementele de care AMERICA duce lipsă azi: teste, măşti, echipamente de protecţie medicală, carantinarea bolnavilor, monitorizarea traseelor celor contaminate, izolare parţială şi voluntară, generalizarea purtării măştilor medicale, control la aeroporturi şi porturi. Problema care se pune şi care ne trimite în zona speculaţiilor este: de ce nu s-au pus în aplicare măsurile cuprinse în ghid? Trebuia lăsat să se întâmple fenomenul pentru a se justifica măsurile de restricţionare a drepturilor şi libertăţilor şi de a induce o nouă temere şi apăsare asupra poporului american? Nu cumva acest scenariu seamănă la indigo cu atentatele de la 11 septembrie 2001 care au direcţionat atenţia întregii lumi spre un război împotriva terorismului, abătându-se atenţia de la gravele probleme cu care se confruntă la acea dată SUA şi întreaga lume la începutul Mileniului III, a societăţii umane în era globalizării prin Inteligenţă Artificială?

Dar, să continuăm cu incursiunea noastră în tenebroasele planuri ale unor minţi bolnave care vor să conducă lumea, cu orice preţ. Astfel, în 2009, la iniţiative lui Bill GATES (cunoscut ca fiind promotorul unui proiect de sterilizare chimică a bărbaţilor din ţările cu demografie ridicată) s-au reunit în secret „marii filantropi” ai lumii într-o organizaţie numită „GOOD CLUB”, incluzând figuri emblematice: David ROCKEFELLER jr, Warren BUFFET, George SOROS, Michael BLOOMBERG (la acea dată primarul NEW-YORK şi candidat la preşedinţia SUA în 2020), Ted TURNER şi Oprah WINFREY (mogulii de presă), pentru a creiona modul de organizare a societăţii umane în era globalizării, Inteligenţei Artificiale şi a spaţiului virtual, care prin noile tehnologii va revoluţiona modul de gândire şi comportamentul oamenilor la nivel individual şi colectiv, cât şi sistemul de relaţii internaţionale.

Declanşarea pandemiei de covid-19, a generat pe reţelele de socializare ample dezbateri privind originea, scopul, şi momentul apariţiei acestei noi ameninţări la adresa securităţii sanitare şi mentale a planetei, terorismul fiind trecut în plan secund. Putem aprecia că aceasta este o formă perversă a războiului hibrid, asimetric folosind armă biologică. Pe un alt plan, s-a declanşat un adevărat război mediatic transferat cu prioritate în spaţial virtual, între SUA şi CHINA cu acuze reciproce privind sursa pandemiei şi adevărata dimensiune a dezastrului în CHINA, prin ascunderea cifrelor reale privind decesele şi numărul contaminaţilor. Cum era de aşteptat, tinta predilectă a atacurilor administraţiei americane a fost IRANUL şi EUROPA, considerată de preşedintele TRUMP o ameninţare la adresa securităţii sanitare a planetei. De fapt s-a dorit ca aceasta confruntare propagandistică să acopere incompetenţă, lipsa de organizare şi reacţie preventivă a guvernelor statelor dezvoltate şi transferarea răspunderii în sarcina altora.

Aşa cum am arătat, cred în existenţa unui plan malefic al unor societăţi oculte, menit să controleze din umbră, prin toate mijloacele, îndeosebi cele oferite de noile tehologii, demografia popoarelor practicând eugenia raselor, iar prin mutaţii genetice şi nanotehnologii să creeze o specie nouă a rasei umane, superioară celei existente, iar restul populaţiei planetei considerat balast, să fie aruncat la groapa rebuturilor umane. În continuarea acestei idei, voi reda pe scurt opiniile unor personalităţi cunoscute ca aparţinând diverselor societăţi oculte cu vocaţie universală, privind viitorul demografic al planetei.

Dr. Arne SCHIOLTZ, WORLD WILDLIFE FUND, director de conservare, afirma în 1984 (la doi ani de la inaugurarea monumentului AMERICAN STONEHENGE) ca: „O populaţie de 250-300 milioane de persoane la nivel planetar, cu 95% mai puţin decât în prezent, ar fi ideal, „ iar Alexander KING şi Bertrand SCHNEIDER, fondator şi respectiv secretar al CLUBULUI de la ROMA, în lucrarea „Prima revoluţie globală” (1991) ţineau să atragă atenţia că: „un cancer este o multiplicare necontrolată a celulelor, iar explozia demografică este o multiplicare necontrolată de oameni. Noi trebuie să mutăm eforturile noastre de la tratarea efectelor şi simptomelor, la extirparea cancerului. Operaţiunea va cere multe decizii aparent brutale şi lipsite de inimă.”

Pul EHRICH, profesor la STANFORD, în cartea „Bomba numită Populaţie”, preciza că: Pământul e bolnav de cancer, iar cancerul sunt oamenii, iar Merton LAMBERT, fondator în cadrul fundaţiei ROCKEFELLER, se exprimă astfel: „Eu cred că suprapopularea umană este problema fundamentală azi pe Pământ, noi oamenii am devenit o boală: VIRUSUL- OM. Primele trei obiective ar fi: reducerea populaţiei la 100 de milioane în întreaga lume; distrugerea infrastructurii industriale şi să văd cât mai multe zone pustii.”

Lăsând glumă la o parte, ROMÂNIA post-decembrista a fost supusă cu succes acestui test, rezultatele fiind „încurajatoare”: s-a redus populaţia prin creşterea alarmantă a deceselor şi reducerea natalităţii; s-a reuşit distrugerea industriei care a fost transformată într-un „morman de fiare vechi”; agricultura a fost transferată împreună cu terenul manos străinilor; s-a reuşit depopularea unor mari zone rurale şi cel mai mare exod de populaţie din lume în timp de pace (peste 4 milioane de romani au devenit în marea lor majoritate sclavi sezonieri pe ogoarele GERMANIEI, ITALIEI, SPANIEI) iar creierele geniale au fost racolate de corporaţii şi universităţi străine. Deci, aş „felicitata” politicienii romani care au guvernat în ultimele trei decenii, pentru că s-au dovedit conştiincioşi în îndeplinirea obiectivelor ocultei, transformând ţară şi poporul român, în vasali umili, străini în propria casă.

Dacă nu era suficient, ceea ce propavaduiau personajele menţionate, pentru a înţelege că nimic nu este întâmplător, ci se urmează un plan bine articulat, să ne aplecăm şi asupra spuselor nonagenarului, Henry KISSINGER, eminenta cenuşie a diplomaţiei americane în secolul XX şi consilier de taină a preşedinţilor de la Richard NIXON la Barak OBAMA, şi membru fondator a numeroase grupuri de reflecţie a ocultei internaţionale, care opină că: „Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a politicii externe americane faţă de lumea a Treia, pentru că economia americană va necesita cantităţi din ce în ce mai mari de minerale din străinătate, în special din ţările mai puţin dezvoltate.” Todata, ţinea să atragă atenţia că: „Puterea este cel mai puternic afrodisiac; persoanele în vârstă sunt consumatori inutili, iar populaţia lumii trebuie să fie redusă cu cel puţin 50%”.

Şi lista celor care susţin aceste idei poate continua.

Interesant că aceste idei le regăsim la unii membri ai guvernului tehnocrat din ROMÂNIA (2016) care le promovau sub forma unor politici sectoriale. Reamintesc doar două asemenea idei ieşite din „puţul gândirii” adepţilor proiectului sorosist de „societate deschisă”. Astfel, ministrul justiţiei de la acea vreme considera drepturile şi libertăţile cetăţeneşti ca fiind un lux, de aceea semnase protocoale de colaborare a parchetelor şi instanţelor judecătoreşti cu serviciile de informaţii care participau atât la instrumentarea cazurilor (îndeosebi care se refereau la politicieni), dar şi la propunerea de soluţii, încălcându-se grosolan separarea puterilor în stat şi regulile de funcţionarea statului de drept, facilitându-se abuzuri din partea parchetelor. Pe un alt palier, ministrul muncii şi protecţiei sociale a ţinut să precizeze că romanii trebuie plătiţi cu un leu pentru munca prestată, nefiind de acord cu mărirea salariilor, iar pensionarii erau consideraţi o povară bugetară inutilă. Trebuie menţionat aici că, în totalitate, membrii guvernului tehnocrat în frunte cu premierul Dacian CIOLOS au beneficiat de burse de studii din partea fundaţiilor aparţinând lui George SOROS, ori au condus filialele din ţara noastră a unora dintre ele. Vă las pe dumneavoastră distinşi cititori să apreciaţi dacă pandemia de covid-19 este sau nu rodul unei conspiraţii internaţionale a ocultei care prin aceste proiecte malefice intenţionează să modeleze lumea de mâine, sau este o întâmplare?

Personal cred că ceea ce se prezintă acum că un război biologic asimetric este doar o repetiţie la un scenariu mult mai complex şi elaborat care urmează să fie urgentat în următorii ani, cu efecte de magnitudine nebănuită care va schimba actuala organizare a societăţii umane. Dacă la toate aceste elemente de analiza mai adăugăm şi faptul că cele mai puternice servicii de informaţii ale planetei au informat în mod repetat decidenţii politico-guvernamentali încă din lunile decembrie – ianuarie despre pericolul globalizării episodului WUHAN, sugerând luarea unor măsuri de prevenţie adecvate, iar răspunsul a fost de ridiculizare şi minimizare a gravităţii fenomenului, atunci avem un tablou complet al complicităţilor şi intereselor oculte care seamănă izbitor cu împrejurările în care au avut loc atentatele de la NEW-YORK, din 11 septembrie 2001, evenimente care „trebuiau să se întâmple”. În sprijinul celor afirmate, voi prezenta succint modul în care au acţionat serviciile de informaţii americane şi germane.

Încă din luna noiembrie 2019, serviciul de informaţii medicale al armatei americane -NCMI, a întocmit un raport transmis în mai multe rânduri DIA (Defence Intelligence Agency, PENTAGONULUI şi CASEI ALBE, în care atrăgea atenţia asupra riscului că epidemia din WUHAN să se transforme „într-un eveniment cataclismic” prin amploarea propagării şi efectele de ordin economic, politic, social, care le va produce la nivel planetar.” De asemenea, consilierul comercial al preşedintelui TRUMP, Peter NAVARO, a avertizat printr-o notă internă (la sfârşitul lunii ianuarie 2020) că „covid-19 ar putea să se transforme într-o pandemie riscând sănătatea a milioane de oameni şi miliarde de dolari pierderi pentru economia americană.” Odată declanşat scandalul prin apariţia în presă americană a informaţiilor cuprinse în aceste rapoarte, reacţia întârziată şi dezarmantă a secretarului de stat al apărării Mark ESPER, că: „nu-mi amintesc dacă PENTAGONUL a primit asemenea rapoarte”, iar preşedintele Donald TRUMP, a ironizat semnalele de alarmă transmise în plină pandemie de către OMS, ne duce cu gândul la incompetenţa, ori complicitate, că epidemia să-şi producă efectele anticipate. Dar, cum se întâmplă de obicei în situaţii de criză trebuie transferată răspunderea unui ţap ispăşitor, de data aceasta fiind doi: CHINA şi OMS, care trebuie să suporte consecinţele – TRUMP a retras sprijinul financiar OMS iar China a fost dată în judecată.

Ca urmare, împotriva CHINEI s-a declanşat un adevărat război mediatic global susţinut de seviciile de informaţii americane care au „servit” informaţiile de care aveau nevoie, pentru ca apoi să se deschidă un proces fără precedent, în care SUA cere despăgubiri de 20.000 miliarde dolari CHINEI pentru daunele produse de pandemie, acuzând prin intermediul avocatului Larry KLAYMAN, că acest virus scăpat controlului, este o armă biologică de distrugere în masă, teroristă, care îşi propunea decimarea populaţia planetei. Este de fapt reţetă „de succes” folosită de administraţia americană pentru a obţine foloase de pe urma unor situaţii de criză pe care tot ea le-a generat, blocând conturile şi patrimoniul companiilor aparţinând statelor supuse sancţiunilor unilaterale dispuse de organele judiciare, la presiunea factorilor politici. Aşa s-a întâmplat şi cu situaţia companiilor yugoslave când s-a declanşat războiul (20 miliarde dolari existenţi în băncile americane şi patrimoniul companiilor yugoslave din SUA au fost blocate şi însuşite ulterior de autorităţile americane), ori sancţiunile impuse unor personalităţi politice şi guvernamentale irakiene, egiptene, libiene, după „primăvara arabă”, iar în ultima perioadă cele impuse IRANULUI şi companiei chineze HUAWEI, companiei de automobile germane WW sau DEUTCHE BANK. Prin acest nou conflict cu CHINA, se doreşte de fapt să diminueze din datoria pe care SUA o are faţă de CHINA, care se încadrează perfect în profilul de negociator al preşedintelui TRUMP, care susţine că numai prin presiuni surprinzătoare se pot câştiga războaiele comerciale. S-ar putea însă să se izbească de zidul chinezesc care a rezistat cu bine asalturilor istoriei ieşind de fiecare dată mai întărită şi mai unită. Poate fi vorba şi de o manevră a stafului de campanie pentru a demonstra că TRUMP merită un al doilea mandat la Casa Alba, fiind „cruciatul „ care apără „Cetatea Sfântă de păgâni”!

Pe un alt plan, în EUROPA, BND-ul (serviciul de spionaj german) a furnizat informaţii bine verificate despre posibilitatea răspândirii la nivel planetar a virusului cu câteva săptămâni înainte să se oficializeze, folosindu-se de interceptarea convorbirilor oficialilor guvernamentali chinezi despre boala în sine şi strategia guvernamentală chineză de a opri propagarea. Spre deosebire de administraţia americană, guvernul german a tratat cu toată seriozitate informaţiile obţinute de BND, dispunând măsuri de izolare a focarelor de epidemie, protecţia personalului medical, asigurarea rapidă a necesarului de măşti medicinale şi aparatură medicală şi luând măsuri bine gândite de izolare socială şi de carantină, astfel că astăzi eficienta acestora a devenit vizibilă, GERMANIA propunându-şi relansarea economiei în scurt timp. De asemenea, pentru a-şi proteja agricultură, a luat măsuri urgenţe de a permite intrarea în plină pandemie, a zeci de mii de cetăţeni din ROMÂNIA, BULGĂRIA, POLONIA să lucreze ca sezonieri pentru strângerea recoltelor de primăvară, asigurand-şi securitatea alimentară a populaţiei, ştiind că urmează o criză a produselor agro-alimentare la nivel european, dar şi o scumpire a coşului zilnic pentru cetăţeanul de rând german. Şi de această dată, GERMANIA şi-a impus propriile decizii, demonstrând că este liderul necontestat al UE şi principalul contributor al bugetului comunitar care va fi distribuit conform intereselor germane.

Pandemia de covid-19, a adus în faţa lumii o dilemă greu de rezolvat şi o realitate tulburătoare: pentru a ne salva vieţile trebuie să renunţăm la tot, inclusiv la drepturile şi libertăţile pentru care s-au luptat generaţiile anterioare. Odată renunţând la acestea pentru o perioadă determinată, generată de o situaţie excepţională că cea pe care o trăim azi, există riscul să ne obişnuim cu lipsa lor. Se pare că pe aceasta se contează. Regimurile democratice sunt ispitite să guste din beţia puterii totale, considerată de KISSINGER „un afrodisiac puternic.” Acest virus al ideii de autoritarism tinde să „infecteze” întregul continent european în mod progresiv, dar şi SUA sub administraţia TRUMP, astfel că o nouă putere instituită este extrem de dificil să fie abrogata, statul cu atribuţiuni minimale fiind înlocuit cu atotputernicia statului care va prelua inclusiv fraile politice prin aducerea la putere a tehnocraţilor (aceasta plutocraţie parazitara susţinută de corporaţii), dar şi frâiele economice prin forme deghizate de naţionalizare, sau mai elegant „etatizare” a întreprinderilor aflate în dificultate şi care vor „beneficia” de sprijinul financiar al statului. De altfel în SUA, încă din perioada administraţiei REAGAN, se tindea să se ajungă la un stat autoritar, preşedintele american fiind un mare admirator al unui „organism administrativ puternic, care este cel mai imuabil lucru pe care l-am vedea pe această TERRA.” De-a lungul istoriei sale atât în SUA cât şi pe continentul european, urgenţele naţionale şi „raţiunile de stat”, au fost ocazii excepţionale de a pierde în mod progresiv libertăţile, drumul spre autoritarism şi dictatura fiind „pavat cu intenţii bune.” Drept urmare, în timp ce luptăm împotriva acestei pandemii virale, trebuie să nu cedăm în faţă ameninţării pandemiei autoritarismului, amândouă fiind letale.

Într-un articol publicat de Christian MÂCHE în CONTREPOINTS la 7.04 2020, ţinea să precizeze că: „pericolul astăzi nu este că statul trece printr-o fază poliţienească, ci că el se încheagă în statul poliţienesc de mâine.”

Lumea post-pandemie. Temeri şi speranţe

Robert MALLEY, preşedintele think-tank, INTERNAŢIONAL CRISIS GROUP, afirma că:”ieşirea din criza covid-19 nu se face rapid, ci se va întinde de-a lungul unei perioade nedeterminate.”El se întreabă:”încotro va merge lumea?”

Răspunsul domniei sale conţine referiri la un tablou cu tuse contadictorii, care reflectă reacţia extrem de diversă, confuză şi contradictorie a marilor puteri occidentale şi nu numai, privind:”închiderea frontierelor; adoptarea unor legi de îngrădire a libertăţilor; distanţarea socială şi carantinarea focarelor epidemiei; oprirea motoarelor economiei globale; uitarea pentru moment a problemei migranţilor; tăcere totală privind planul de pace israeliano-palestinian propus de preşedintele TRUMP (la presiunea dreptei israeliene) care a produs o ruptură totală în lumea arabă; situaţia din SAHEL, ŞIRIA, YEMEN, unde se produc aranjamente de ordin geopolitic şi geostrategic”.

Pe un alt plan, tabloul ne înfăţişează: „momente singulare de solidaritate între naţiunile europene, când GERMANIA a primit pacienţi din FRANŢA şi ITALIA, dar şi situaţii jenante când colete cu măşti şi echipamente medicale destinate ITALIEI şi SPANIEI au fost „capturate” de cehi şi polonezi, ori situaţiile stânjenitoare care s-au produs la frontiera franco-germana (regiunea SAAR), când cetăţenii francezi care lucrau în acesta zona au fost scuipaţi şi molestaţi, ceranduli-se să se întoarcă în FRANŢA lor bolnavă de coronavirus”.

Criza covid-19, amplifica divergentele între statele membre UE, care îmbraca forme diverse de tensiune când vine vorba de măsurile comunitare ce trebuiesc luate pentru relansarea economiei şi sprijinirea financiară a statelor şi companiilor aflate în mare dificultate. Recent, ministrul Bruno le MAIRE, a prezentat în faţa senatului francez un raport în care trăgea un semnal de alarmă privind: „distanţa care se măreşte între ţările UE care sunt în incapacitate să iasă din criză economică şi ţările care au fost mai puţin lovite de epidemie, situaţie care va adânci divergentele care existau deja şi care ar putea da o lovitură fatală UE.” În continuare, ministrul sublinia că: „o zonă monetară comună nu va putea suporta distanţele economice crescânde între membrii săi. Este o miză imediată de a susţine activităţile noastre economice şi o a doua miza pe termen mediu, absolut vitală, este de a întări zona euro, de a întări UE, care va exploda dacă statele membre continua divergentele în privinţa relansării economice.”

Preşedintă Comisiei Europene, Ursula von der LEYEN, evoca lansarea unui „Plan MARSHALL” pentru EUROPA în lupta cu covid-19, şi relansarea economiei, însă se doreşte, chiar dacă nu se exprima oficial, cu două viteze, într-o EUROPĂ construită cu două viteze, sistem care deja a creat divergenţe serioase între ţările din nord cu cele din sud-estul continentului.

La propunerea FRANŢEI şi ITALIEI de a se emite coronabonduri de către BCE, GERMANIA şi OLANDA (care reprezentanta două grupuri puternice de lobby, FRUGAL FIVE şi a Noii Ligi Hanseatice) s-au opus de a prelua povara financiară a ţărilor ale căror economii au fost puternic afectate de epidemie, propavaduind o gestiune a cheltuielilor publice la nivel european şi o respectare strictă de către toate statele a regulilor bugetare europene.

Emiterea de coronabonduri pune probleme, întrucât UE nu are capacitatea de a împrumuta, pentru că ea nu percepe impozite, deci ar trebui ca GERMANIA şi celelalte ţări cu economii stabile, să împrumute pentru ITALIA şi SPANIA, aşa cum s-a întâmplat în timpul crizei financiare prin care a trecut GRECIA. Pentru moment, atât GERMANIA, cât şi ţările aparţinând celor două grupuri menţionate, se opun mutualizarii datoriilor şi emiterii de coronabonduri.

Ce reprezintă grupul FRUGAL FIVE şi Noua Liga Hanseatică?

FRUGAL FIVE este o alianţă a GERMANIEI, AUSTRIEI, DANEMARCEI, OLANDEI şi SUEDIEI care promovează o politică strictă şi fermă de control riguros a modului de cheltuire a bugetului UE, ceea ce s-a întâmplat cu ocazia negocierii bugetului european în ianuarie 2020, când s-a amânat luarea unei hotărâri definitive. Nouă Liga Hanseatică, este un club informal cu un lobby puternic, format din înalţi funcţionari, diplomaţi, miniştri de finanţe aparţinând Ţărilor Baltice, Ţărilor Scandinave şi IRLANDEI, care acţionează pe lângă EUROGRUP şi ECOFIN, pentru a se respecta strict regulile care guvernează, zona euro, evitând publicitatea, dar eficientă acţiunilor s-a constatat când s-a refuzat acordarea cu prioritate a unor împrumuturi ţărilor considerate a fi risipitoare: GRECIA, ITALIA, CIPRU, PORTUGALIA. Dacă se vor continua divergentele privind strategia de relansare economică a UE, vom asista la o criză economico-financiara profundă ale cărei efecte ar putea fi înlăturate abia în 2024-2025, când am putea asista la vindecarea sanitară, dar la moartea economică a continentului.

De altfel şi recentul raport publicat de FMI subliniază că: „economia mondială va scădea cu 3% în 2020, iar economiile SUA cu 5,9% (în ultima lună s-au înregistrat peste 22 milioane şomeri), a ţărilor din zona euro cu 7,5%, a Japoniei cu 5,2%, iar a ROMÂNIEI cu 5%. Ţările emergente din AFRICA, ASIA, AMERICA LATINĂ vor avea un risc foarte ridicat. Dilema este de a salva vieţi ori de a salva mijloacele de subziatenta, prioritate se acordă totuşi sănătăţii.” Raportul FMI tine să precizeze că: „fiind vorba de un eveniment de un dramatism gigantic, o oprire a economiei mondiale, impune luarea unor măsuri masive bine ţintite: subvenţii salariale, amânarea platii impozitelor, extinderea asigurării de şomaj, ajutor întreprinderilor cele mai fragile. FMI are capacitatea de a împrumuta imediat 1000 miliarde dolari, iar consiliul de administraţie a aprobat un fond de urgenţă care poate fi accesat fără întârziere. Deja 90 de ţări au solicitat obţinerea de ajutor imediat. În SUA preşedintele TRUMP a promulgat un pachet de ajutoare de 2200 miliarde dolari şi o contracţie a PIB-ului de 15%.”

Să sperăm că guvernul condus de Ludovic ORBAN va urgenţă iniţierea unui pachet de măsuri pentru sprijinirea relansării economiei româneşti, acordând atenţie prioritară investiţiilor în sectorul agro-alimentar, ştiindu-se că deja la nivelul UE se vorbeşte de o criză alimentară ceea ce va impune raţionalizarea unor alimente de bază în paralel cu scumpirea coşului zilnic. De asemenea, ar trebui acordată atenţie în continuare fabricării la intern a medicamentelor legate de combaterea covid-19, dar şi pentru alte afecţiuni, cât şi investiţii în cercetare şi noile tehnologii pentru a fi în pas cu oportunităţile de creare de noi locuri de muncă pe care evoluţia în aceste domenii le oferă.

Coronavirus-19 prăbuşeşte sistemul financiar mondial?

Este o întrebare firească pe care a formulat-o Egon von GREYERZ, (într-un material publicat în CONTREPOINTS la 16.03.2020) membru al consiliului de Administraţie şi fondatorul MATTERHORN ASSET MANAGEMENT AG şi GOLDSWIZERLAND.com.

Voi reda câteva idei forţa conţinute în materialul publicat de expert în pieţele bursiere de aur şi metale preţioase:

 • Coronavirus nu este cauza crahului pieţelor, ci catalizatorul;
 • Acţiunile la burse vor scădea cu 90% de la nivelul actual şi preţul aurului va creşte în săgeata pentru a atinge cote dificil de imaginat;
 • Pentru economia mondială care depinde total de credite la nivelul de 265.000 miliarde dolari, ceea ce se întâmplă este un dezastru total;
 • Micile întreprinderi nu vor avea lichidităţi pentru a supravieţui decât câteva săptămâni. La fel şi cetăţenii de rând. Practic nimeni nu a economisit, decât datorii. Mulţi şi-au pierdut deja locul de muncă, iar milioane de persoane sunt în şomaj tehnic.
 • Industria aeriană era vulnerabilă înainte de pandemie, iar acum s-a fragilizat, la fel şi industria turismului şi un număr mare de alte industrii;
 • Sectorul bancar nu va supravieţui fazei următoare, dar va fi în prima etapă beneficiarul imprimării masive de monedă în întreaga lume;
 • Economia mondială va fi în recesiune şi depresie pentru mult timp;
 • Când criza explodează, publicul, dar şi băncile centrale se focalizează pe cumpărarea de aur şi argint. ELVEŢIA fabrica 70% din lingourile de aur din lume, însă în ultima perioadă s-a înregistrat o cerere crescândă de lingouri mici, inclusiv sub formă de card, din care se pot rupe bucăţi pentru a efectua plăti. Din cauza covid-19, rafinatorii elveţieni reduc producţia, căci trebuie să reducă orele de lucru şi este posibil ca la un moment dat să oprească lucrul, ceea ce va antrena penuria de aur şi argint şi creşterea necontrolată a preţurilor. În acest context, s-a reluat cererea de repatriere a depozitelor de aur stocate la baza PENTAGONULUI de la FORT-KNOX şi FED, din partea GERMANIEI şi TURCIEI, ceea ce a stârnit furia autorităţilor americane care au comunicat că: „nu avem posibilitatea diferenţierii lingourilor de aur străine de cele americane, deci nu putem să repatriem aurul solicitat.” În urma scandalului care a urmat încă din 2012 şi a informaţilor apărute în presă potrivit cărora rezervă de aur depozitată la FORT-KNOX ar fi fost înjumătăţita prin acţiunile întreprinse de administraţiile americane anterioare de a garanta împrumuturile contractate cu aceste depozite sau pentru susţinerea dolarului, şi alte ţări au solicitat să li se prezinte situaţia propriilor rezerve şi să vadă efectiv existenţa lor. Oficialii americani au comunicat că nu le pot satisface aceste solicitări. După demersuri oficiale repetate, în ianuarie 2020, GERMANIA a reuşit să intre în posesia celor 300 t de aur depozitate în SUA, dar TURCIA mai are de aşteptat.”

Aşa se explică şi amplă campanie de denigrare şi boicot a GERMANIEI din ultima perioadă declanşată de oficiali americani şi de către mass-media apropiată de Casă Alba îndreptată împotriva firmei de autoturisme (emblema industriei auto germane) VW care a fost amendată cu miliarde de dolari pentru unele defecţiuni constatate la loturile exportate în SUA, DEUCHE BANK amendată cu 11,5 miliarde dolari pentru derivate toxice vândute pe piaţa americană, iar în privinţa TURCIEI, după eşecul loviturii de stat vizând înlăturarea preşedintelui ERDOGAN şi achiziţionarea de către guvernul turc de rachete, avioane de luptă şi echipamente militare din RUSIA, administraţia TRUMP a impus sancţiuni economice dure mărind până la 25% taxele vamale la exporturile turceşti de oţel şi aluminiu. Cred că răspunsul oficialilor americani la solicitarea repatrierii rezervelor de aur depozitate de TURCIA şi alte ţări, va fi de genul: „nu putem să vă repatriem aurul pentru că a fost contaminat cu covid-19.”

Aceasta manieră de operare a oficialităţilor americane este binecunoscută, şi s-a dovedit eficientă şi în cazul YUGOSLAVIEI, care în timpul războiului i s-au aplicat sancţiuni economice constând în blocarea şi apoi însuşirea celor 20 miliarde de dolari care se aflau depozitaţi în băncile americane, pentru ca apoi să împrumute ŞERBIA la FMI la dobânzi şi cu condiţii umilitoare. În acelaşi mod s-a acţionat şi asupra unor oficiali din Orientul Mijlociu după „primăvara arabă” şi mai recent asupra IRANULUI şi companiilor străine care nu respecta sancţiunile impuse de către SUA.

Rob KIRBY editorialist la GOLDSEEK.com, atrăgea atenţia:”FED, pentru a acoperi acuzaţiile că s-a umblat la rezervele depozitate la FORT-KNOX, ar fi recurs în timpul administraţiei CLINTON la fabricarea „ a 1,3-1,5 milioane de bare din tungsten de 400 uncii produse în SUA (16.000t), din care 640000 au fost placate cu aur şi trimise la depozitul FORT-KNOX, iar restul de „lingouri” au fost vândute pe pieţele internaţionale.”Odată declanşat acest scandal, GATA a informat că HSBC a hotărât închiderea ghişeelor de cumpărare de aur şi argint, îndeosebi seifurile lor de la COMEX (NEW-YORK) şi-a informat prin mail clienţii să se grăbească să-şi retragă lingourile de aur din seifurile puse la dispoziţia lor.

Această situaţie a generat neancrederea Băncilor Centrale din EUROPA în modul de gestionare de către FED a rezervelor date spre păstrare, solicitând repatrierea aurului. Pe un alt plan, în materie de tonaj anual de aur extras din mine, RUSIA a detronat AFRICA de SUD iar CHINA a ocupat locul întâi. Cum aurul este un indicator al independenţei reale de stat, începând cu 2013, Băncile Centrale din întreaga lume au lansat o amplă campanie de mărire a rezervelor de aur şi argint, astfel că situaţia se prezintă după acest clasament; CHINA 20.000 tone, SUA 8000 tone, GERMANIA 6000 tone; ITALIA 2451,8 tone iar FRANŢA 2436 tone.

CONCLUZII:

 • Criza economico-financiara prezenta şi viitoare, va urgenţă procesul de dedolarizare la nivelul tranzacţiilor internaţionale cu hidrocarburi şi înlocuirea acestei monede cu rubla şi yuanul (în ţările BRICS), în baza acordului semnat de CHINA şi RUSIA (2014) pentru derularea celor două contracte de furnizare de gaz şi petrol rusesc (pentru 30 ani), renunţându-se la plata în dolari;

 • Toate guvernele şi OMS au fost informate de posibilitatea că epidemia să se transforme în pandemie, dar incompetenţă, superficialitatea, cinismul şi poate chiar interese oculte, au dus la infectarea şi izolarea a peste 3 miliarde persoane la nivel planetar, sute de mii de decese, şi lucrurile nu par a fi încheiate, nefiind cazul să ne relaxăm;

 • Pandemia de covid-19, a relevat lipsa de solidaritate şi reacţii coerente de cooperare sanitară şi schimb de informaţii atât la nivelul UE, cât şi la nivelul guvernelor SUA şi CHINA, cu efectele cunoscute;

 • Coronavirus a demonstrat, dacă mai era cazul, că trăim într-o lume a incertitudinii, relativităţii şi surprizei şi este paradoxal să vorbim de cum va arăta lumea „după”, când azi nu suntem capabili să furnizăm măşti şi echipamente medicale, ori teste pentru depistarea virusului în cantităţi satisfăcătoare. Dar, e firesc să ne punem totuşi această întrebare pentru că mâine se construieşte din prezent, ori prezentul nu este încurajator.

 • Pe fondul crizei sanitare declanşată de pandemie, s-au amplificat divergentele între statele zonei euro privind măsurile de relansare economică, dar şi între acestea şi cele din sud-estul continentului, GERMANIA folosind aceasta împrejurare pentru a-şi impune proiectul de vasalizare economico-financiara a întregii EUROPE;

 • Se prefigurează crearea unui nou format al negocierilor între: UE- RUSIA -TURCIA, ca răspuns la atitudinea tot mai agresivă a SUA la adresa UE, format propus în ianuarie 2020, de către ex. Preşedintele francez, Nicolas SARKOZY la forumul economic internaţional „GAIDAR”, care se organizează anual la MOSCOVA că o replică a Forumului economic de la DAVOS. Declaraţia fostului preşedinte francez ca: „destinul EUROPEI şi al RUSIEI sunt legate şi că, EUROPA are nevoie de RUSIA şi RUSIA are nevoie de EUROPA” nu este o iniţiativă singulară, ci vine în completarea afirmaţiilor formulate de preşedintele MACRON la diverse reuniuni internaţionale (G-7), ori cu ocazia întâlnirilor bilaterale cu preşedintele PUŢIN, după cum urmează: „noi am construit o nouă arhitectura de încredere şi securitate între EUROPA şi RUSIA. Avem multe subiecte comune: ŞIRIA, UCRAINA, care sunt la porţile noastre, dezarmarea colectivă şi pacificarea EUROPEI.” La reuniunea G-20 din luna iunie 2019, de la OSAKA, preşedintele francez a ţinut să reafirme că: „EUROPA şi RUSIA au nevoie de o nouă gramatica pentru relaţiile lor şi să dezvolte noi parteneriate”, iar ministrul de externe austriac Alexander SCHALLENBERG într-un interviu la WIENER ZEITUNG” preciza că: stabilitatea şi securitate în EUROPA nu este posibilă fără cooperarea şi dialogul cu RUSIA. „De altfel, noul guvern austriac a publicat un program operaţional care stipulează continuarea politicii vizând atenuarea sancţiunilor UE împotriva RUSIEI şi promovarea Forumului de afaceri AUSTRIA – RUSIA. Faţă de propunerea avansată de Nicolas SARKOZY, senatorul rus, Alexei POUSKOV a reacţionat subliniind că:”ideea de a crea o nouă organizaţie reunind RUSIA-UE-TURCIA, ar putea să rezolve problemele de la ATLANTIC la BAIKAL.”

Referitor la această posibilă formula de asociere, în lucrarea „ROMÂNIA între scutul american antirachetă şi katiuşa rusească” (2012) alocam un capitol acestui subiect, intitulându-l „RUSIA şi TURCIA- colacul de salvare al EUROPEI”, în care sugerăm şi unele măsuri ce ar trebui luate de preşedinţie, parlament şi guvern, pentru că ROMÂNIA să devină liantul între EURASIA şi EUROPA, reglându-şi cu această ocazie şi relaţiile politico-diplomatice cu RUSIA. Nici acum nu este prea târziu, dar pentru aceasta este nevoie de adevăraţi oameni de stat care să lupte pentru apărarea intereselor naţionale.

 • Criza sanitară suprapusă peste criza economico-financiara, va amplifica neancrederea europenilor, inclusiv romanilor faţă de clasa politica şi ofertele lor electorale, iar sărăcia şi marginalizarea socială vor duce la creşterea nemulţumirilor şi multiplicarea manifestaţiilor de stradă tot mai violente, cât şi volumul şi diversitatea infracţiunilor (de la atacarea şi jaful depozitelor de alimente, medicamente, bănci, la furturi violente individuale, pe stradă sau din locuinţe) situaţie care va impune scoatere în stradă a forţelor armate alături de poliţie şi jandarmerie.

 • Opinia publică europeană, şi nu numai va deveni conştientă şi va milita activ pentru reducerea semnificativă a cheltuielilor militare şi redistribuirea acestora spre sănătate, educaţie, protecţia mediului, asistenta socială, etc. De altfel, actualul sistem de învăţământ european va fi schimbat din temelii prin combinarea învăţământului clasic cu teleşcoala, folosindu-se de experienţă dobândită din perioada de carantină şi izolare socială.

 • Oamenii se vor îngriji mai mult de sănătate, somn, alimentaţie, mişcare în aer liber, şi renunţarea la orele suplimentare de la serviciu.

 • Reantoarcerea oamenilor la sate, pentru a convieţui în interiorul comunităţilor locale, contribuind la dezvoltarea şi diversificarea formelor de practicare a economiei societare, încurajându-se asocierea şi schimbul de servicii şi produse, dobândindu-se treptat o anumită autonomie financiară faţă de centru.

 • Vor dispărea treptat restaurantele de lux, oamenii preferând restaurante modeste de cartier (bistrouri şi cârciumioare) şi reantoarecerea la bucuria gătitului în familie.

 • Se vor multiplica grupurile spirituale care militează pentru iubire faţă de Creator şi Creaţia divină, pentru protejarea mediului, folosindu-se noile tehnologii şi spaţiul virtual pentru mobilizare şi pentru a ne regăsi în comuniunea credinţei, indiferent de religie. Este demn de menţionat aici, proiectul V-STER CHANGE THE WORLD, de renaştere a moralităţii în lume, lansat de preotul budist, LUANG PHOR DHAMMACHYO, care de ziua internaţională a copilului (iunie 2019), a reuşit mobilizarea a unui milion de copii din toată lumea, care pe parcursul întregii zile au meditat pentru pacea mondială. Evenimentul se organizează anual la Templul PHRA DHAMMAKIYA, în apropiere de BANGKOK, cu speranţa că, cu cât copiii trimit vibraţii pozitive în univers, cu atât efectul este mai puternic.

 • Pandemia de coronavirus ne îndeamnă să ne schimbăm radical modul de viaţă, să fim mai cumpătaţi în tot ceea ce facem şi gândim, să punem capăt risipei de orice fel, să preţuim ceea ce avem mai de preţ – VIAŢA, să mulţumim Celui de Sus pentru binefacerile şi binecuvântările cu care am fost răsfăţaţi, inclusiv pentru încercările pe care ni le trimite periodic.

 • Potrivit profesorului, Luc MANAGNIER, premiu NOBEL pentru medicină, covid-19, este un virus de laborator şi o „armă biologică destinat susţinerii planului de depopulare mondială şi de control a persoanelor, a fost de fapt o acţiune bine gândită a celor care operează din umbră pentru a contracara trezirea la spiritualitate a oamenilor în contextul noilor frecvente în care ne scăldam de ani buni. Acest eveniment poate fi perceput ca un antrenament, o repetitive la flashurile şi schimbările solare din viitor, care vor aduce la o creştere a solidarităţii între popoare, Este important că ceea ce pare a fi haos, nu este decât ordine nemanifestată şi nevizibila care va duce la crearea unei societăţi paşnice şi drepte la toate nivelurile, deci, depinde de noi care suntem creatorii propriilor universuri să alegem. Oportunitatea se afla la uşa noastră.” Doctorandul în metafizică înaltă şi metafizică operativă, Frank HATTEM, scria recent că: „virusul face ce i se comandă şi deci lui i se cere să fie declanşatorul a ceea ce este în prezent, adică acestea sunt nevoile noastre spirituale. A cincea dimensiune se ascunde foarte aproape de noi, este dimensiunea în care omul, animalele, plantele, vegetaţia, trăiesc în perfectă armonie. Să ne oprim în a mai suferi, universul nu mai are nevoie să ne mai facă să suferim pentru a ne deschide ochii. Lăsaţi nevoile spirituale să devină nevoi de pace, bucurie, armonie. Vaccinul pentru combaterea covid-19 este creat pentru a continua programul de control total al evoluţiei rasei umane”.

Merită să reflectăm la aceste lucruri, pentru că ne proiectăm viitorul, care oricum este iluzoriu şi neglijam prezentul care este sâmburele lumii de mâine. Dacă sâmburele este afectat de boală, ceea ce va răsări din el va fi virusat, existând riscul să contaminăm şi alte plante. Deci atenţie la prezent, pentru a avea un viitor! Drept urmare, cred că este momentul să ne aşezăm cu picioarele în apă rece şi cu privirea spre cer, pentru a ne conecta la energiile universului şi a ne umple sufletul cu slava divină care ne aduce mai aproape de Inteligenta Supremă, cea care a conceput OMUL şi întreaga creaţie ca un proces mental supus legilor imuabile ale universului infinit.

Vă îndemn dragi cititori, să privim spre lumină cunoaşterii şi înţelepciunii, a iubirii şi armoniei, şi umbra ignoranţei şi îndoielii va dispare! Folosiţi cu bucurie şi înţelepciune izolarea socială, priviţi-o că pe o oportunitate să vă cunoaşteţi mai bine, să coborâţi în profunzimile sufletului pentru a-I înţelege nevoile, a-l purifica de zgură care i-a obturat pătrunderea luminii harice, reuşind astfel să vă împăcaţi cu sinele vostru şi a trăi în respectul a tot ce vă înconjoară! Doamne, dă-ne mintea cea de pe urmă, să Te iubim şi să Te respectăm, să exersăm mai des răbdarea, smerenia şi „profesia” de a fi OM!

––––––––––

Gral.bg. (r) Gheorghe DRAGOMIR

Preşedintele Centrului de Etică şi Strategii

Bucureştim 23 aprilie 2020

 

Lasă un răspuns