Gheorghe Constantin NISTOROIU: Femeia Creștină Româncă

FEMEIA ROMÂNCĂ este un Miracol divin!

FEMEIA ROMÂNCĂ este o liturghie cosmică a Frumosului!

FEMEIA ROMÂNCĂ înfloreşte în inima Bărbatului ei ca o pururea Sărbătoare!

 

      Lumina CUVÂNTULUI Dumnezeesc presară peste marama Sufletului frumos de FEMEIE ROMÂNCĂ, sublimul Creaţiei Sale,  primenire de Har, nimburi de Icoană, tresăriri Serafice, safire de Azur, pulberi de Stele, privegheri Angelice, rubine de Dor, mătăsuri de Şoapte, aprinderi de Cer în irişii de foc, ciorchini de Salcâm în spice de gând, smochine de vis pe lacrimi de mărgăritar, brodate dorinţi pe ghergheful nădejdii, mrejele surâsului pe strunele privirii, vrăji de borangic sub tremurări de plop, miresme de tăceri în cuminecări de grai, limpeziri diafane pe crizantema de aur a romanţei, pîlpâiri de jar sub abajurul zorilor matinali, cântări de paradis sub poeme de rai, corola pomului înflorit sub atlas de orizont, nelinişti princiare în brocart de candoare, purpuriu de iubire zămislit într-un chip dumnezeesc, luminos de românesc.

 

   Tuturor Femeilor şi Mamelor Românce alese – de pretutindenea,

    multe Primăveri înflorite în sublimul vieţii destinului lor!

 

 

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU

07.03.2019

Lasă un răspuns