Dr. Augustin OSTACE: Corona Virus (COVID19)

CORONA VIRUS (1)

Am scris în ultima vreme despre poezie, despre filozofie, despre teologie, despre culturi şi civilizaţii, despre terorism şi migraţionism, şi tocmai despre subiectul mondial cel mai fierbinte al ultimilor două luni, teribila epidemie de virus, COVID-19, pornită brusc şi misterios, izbucnită pe neaşteptate în provincia Wuhan–Hue din Vestlandul Chinei, şi cu extindere pe mai multe continente şi în mai multe ţări ale lumii, nu am pomenit nimic…

Să încercam în relatarea prezentă, o primă descriere generală a acestei grave afecţiuni virale cu efecte dramatice în uman, ce se poate transmite în masa umană, primordial pe cale respiratorie, primary upon respiratory pathway…

Deci conceptul de Virus, din latinescul Vira, sau Sanskritul Visam, posibil cea mai mică vietate sau entitate vie a sistemului nostru planetar, der Kleinstelebewesen, ce se poate înmulţi întru patologic, Vehrmehrung, Krankheitserreger, doar prin celule gazdă, Wirtszelle, având un deosebit tropism (atracţie) pentru celulele nervoase, Neurotropism, pentru celulele hepatice, Hepatotropism, pentru celulele limfatice, Adenotropism, sau pentru celulele pulmonare, Pneumotropism, fiind implicate şi în modificări de cod genetic cu patologie oncologică de Oncotropism…

Prezentul Corona Virus, COVID-19, este deci o particulă subcelulară, Subzällular Bestandteile, de la marginea biologicului viu, Grenzbereich der Biologie, având o membrană celulară proteică de înveliş de tip Kapsid sau Capsid, având un singur lanţ de Acid Nucleic, fie DNA, fie RNA (niciodată amândouă), care, în celula gazdă, Hostcell – Wirtszelle, poate produce o reprogramare, Umprogrammierung, a codului genetic a acesteia, producând o sinteză masivă de material virusal, îmbolnăvind (după cele aproximativ 14 zile de incubaţie) brusc organismul gazdă, Lungenentzündungen, cu febră ridicată, transpiraţii masive şi, în nu puţine cazuri, cu exitus…

În condiţiile comunicaţiei intra-mondiale prezente, cu mijloace de transport ultra-rapide, cu turism în masă, cu multiple manifestări culturale şi sportive, riscul îmbolnăvirii în masă este extrem de crescut, cu un Ansteckung-Infection de forţă exponenţială teribilă, producând avalanşe de panică şi nelinişti la scară planetară……

Neavând, până la această oră, un medicament (Vaccin – Immstoff) eficace, prima soluţie la îndemână este izolarea bolnavilor în Quarantäne/Carantină, cerând populaţiei să poarte o mască de protecţie a gurii şi nasului, face-mask, ochelari de protecţie a ochilor google-lens, şi mănuşi de protecţie a mâinilor, Latexfree- handschue…

Întrebarea noastră, şi, consider, nu numai a noastră, este cum de nu există un tratament medical corespunzător prezentei maladii virale (cât şi patologiei virale în general), când se ştie că în medicina mondială şi cercetarea medicală sunt investite zilnic, miliarde şi miliarde de dolari şi euro…

Nu dorim să intrăm într-o polemică de pro şi con, dar lumea medicală mondială (inclusiv cea din România), REFUZĂ CU ÎNCĂPĂŢÂNARE ORICE ALT FEL DE ABORDARE A PATOLOGIILOR UMANE DIFICILE (BOLILOR TUMORALE, BOLILOR VIRALE, BOLILOR DE NEURON MOTOR), SFIDÂND PRACTIC ORICE EXTENSIUNE A PATOLOGIILOR RESPECTIVE!

Am trei facultăţi de medicină cu studii universitare şi postuniversitare în mai multe ţări occidentale, DAR NU SUNT MEMBRU AL NICI UNEI GRUPĂRI, ASOCIAŢII SAU COLEGII DE MEDICI DIN ROMÂNIA!

Am zeci de cărţi de medicină teoretică, de medicină filozofică, de medicină întru cercetare fundamentală, multe publicate pe Amazon KDP şi GooglePlay Books, dar, NU EXISTĂ NICI CEL MAI ELEMENTAR INTERES ÎNTRU ASEMENEA DESCHIDERE ÎNTRU REGÂNDIREA MEDICINII!

Eu, Augustin Ostace, înţeleg cel mai bine, că medicina rămâne baza clinică de tratament al bolilor umane, dar, MEDICINA NU ESTE TOTUL ÎN ABORDĂRILE PATOLOGIILOR DIFICILE!

 

Mă semnez prin adresele mele pe Amazon KDP şi GooglePlay Books, rămânând deloc resemnat la prezenta intolerabilă situaţie…

Amazon KDP: www.amazon.com/Augustin-Ostace

GooglePlay Books: book.google.com – căutare Augustin Ostace

***

CORONA VIRUS (2)

Ieri, Joi, 27 Februarie, 2020, bursele lumii, barometrele economice ale piețelor financiare de la Tokyo la Beijing, de la Seoul la Frankfurt, de la Paris la London şi la New York, s-au înroșit de pierderi imense, imense, imense… Nu puține agenții de presă au reamintit întru pesimism, crash-urile financiare din 1929 sau cele din 2008, cu pierderi de dincolo de numărabil şi rațional…

Numai Bursa de la New York, celebra New York Stock Exchange, a pierdut într-o zi (Joi, 27 Februarie 2020), aproape 1200 de puncte, iar cumulările cu pierderile din zilele anterioare, cifrele de coborâre, de aşa zisa „euphemistic correction”, se ridica la peste 3000 de puncte, care în bani înseamnă pierderi de aproximativ 3000 de miliarde de dolari (da, daa, trei mii de miliarde de dolari!)…

Numai uriașii americani de Internet şi On-Line, recunoscuții Amazon, Facebook, Google sau Apple, au prezentat fiecare pierderi între 100 şi 200 miliarde de dolari în acest Untergang armaghedonic al burselor…

Este cea mai mare cădere, Absturzung, din istoria Bursei americane (the worst drop point ever of the DowJones index!)… Iar amenințările vin din toate părţile prezentului şi viitorului, intrând într-un real timp kairologic al sumbrelor presimţiri şi trăiri!… Cauza acestei epidemii financiare, cauza acestei grave îmbolnăviri ale lumilor economice, cauza acestei gripări în lanţ de la un capăt la altul al globului, nu este altceva decât teribila boală virală, de tip infectocontagios, CORONA – COVID-19, care se extinde zilnic în ţări şi continente…

Cum de poate un virus de câteva miliardimi dintr-un metru (doar câţiva nanometri, între 2 şi 20 nm!), produce un asemenea cataclism economic şi financiar al unei Specii întregi (autonumită încă The Sapiens – Inteligenţul)!

Simplu! Prin INEXISTENŢA UNUI TRATAMENT ANTIVIRAL EFICACE, SAU A UNUI VACCIN CORESPUNZĂTOR AGRESORULUI ANTIGEN, COVID-19, PERFID, AGRESIV ŞI INSIDIOS!

Dar miliardele în cercetare – research din domeniile medicale, date zilnic de guverne şi popoare, parlamente şi plătitori de taxe (printre care mă număr şi eu, ca taxpayer in three different countries – USA, Germany, Romania!), pe ce s-au dus?

Pe ce s-au păpat miliardele date pe zi (desigur, la nivel mondial), oferite generos sau supra-generos marilor centre de cercetare medicală, marilor clinici universitare şi postuniversitare, toate cu nume pompoase de „Research Center et Co., Molecular Biochemistry Ltd., Genetics & Phylogenetics Project, Genetische Medizin GmbH” şi aşa mai departe…

Şi asta simplu! Pe titluri onorifice ale şefimii, pe autopremieri (tot ale şefimii, nuu?), pe congrese cu nonsensuri şi autolăudări (conduse de aceleaşi şefimi multiplicate pe toate latitudinile şi longitudinile planetare), pe clădiri de lux ultrascumpe şi mobiliere şi mai scumpe ale pseudosavanţilor, pe vacanţe în zone exotice cu preţuri şi mai exotice, nuu? pe cursuri de „specializare” de mântuială şi evident ridicole, extrem de costisitoare, dar, evident, cu mult tam-tam, pe cadouri (deloc ieftine) date invitaților, pe, pe, pe…

Iar lista aberațiilor exponențiale, este practic nesfârșită…

Am fost şi sunt cunoscătorul direct ale unor asemenea sarabande de jafuri ale banului public de către halatele albe, numite şi „White Brute” (pe mine m-au respins, fiţi fără grijă, eu nu corespund!), fiindcă eu am fost şi sunt întrebătorul fără teamă a unor asemenea pseudo-dezvoltări, pseudo-științifice şi profund teatralizate ale aşa-zisei cercetări științifice (Wissenschaftsforschung), criticând, protestând decenii de-a rândul împotriva unor asemenea „originalităţi penibile” occidentale şi orientale şi naționale, în care cercetarea științifică este „realizată” de funcționari submediocri, în care şefii de programe de cercetare, numiți încă directori de programe, sunt niște birocrați notorii, lipiți de scaune, funcții şi onoruri, toţi, fără nici o şansă înspre progrese reale!…

Dar, eu scriu, eu vorbesc, eu citesc, eu protestez, eu analizez, dar singularitatea, ca întotdeauna, este relativ uşor contestabilă şi anihilabilă…

Mai ales că pseudosavanţii noştri, nuu? au lumea politică în spate (altă pacoste a sistemului social-liberal, în întregime neştiutori), au lumea financiară în spate (interesați strict în afaceri de câştig!), au presa de toate formele în spate (propaganda, manipularea şi dezinformarea sunt în mediul lor), au opinia publică în spate, (complet neștiutoare şi inconștientă la ceea ce se petrece în realitatea din spatele… eprubetelor, pline de… necunoscute şi necunoscători întru mistere ştiinţifice…)

Şi totuşi, ce-i de făcut (Sto delati? What’s to be done? Was ist zu machen?), fiindcă nici în situația dată (extrem de critică de altfel), nu putem rămâne? Şi asta simplu! Conjugarea tuturor forțelor real științifico-creative şi investigative din întreaga lume, împotriva acestei patologii viral-umane, cu prezentarea unor seturi de medicamente şi vaccinuri adecvate etiopathogeniei respective, repet, insidioase, perfide şi extrem de agresive!

Eu, Dr. Augustin Ostace, prin medicina mea teoretică, prin medicina mea de investigare filozofo-fundamentala, cu zeci de cărţi publicate în domeniul conceptologiei medicale (Being & Edentation, Cellular Being, Philosophy of Anatomology, Fundamentals in Clinicum), am încercat să prezint de-a lungul anilor un set de teorii de cercetare filozofo-medicală, care au fost însă imediat respinse (Expresiile de respingere mergeau majoritar în direcţia „Asta-i filozofie, nu-i medicină!… Asta-i teorie medicală şi nu clinică medicală!… Asta e poeto-filozofie şi nu suferinţa bolnavului!… Ah! E un excentric, un rebel, un extravagant, nu merge aici!”)…

Dragi pacienți ai suferințelor nevindecabile sau greu vindecabile, sau cel puțin doar parțial vindecabile! Şi care putem fi oricare din cei 7.7 miliarde de locuitori ai micii noastre planete, micşorate pe zi ce trece de iraționalism, lenevism şi stupiditism!

Asta este realitatea lumii în care trăim!

Asta este poleiala lumii în care existăm!

Asta este eticheta lumii aşa-zis libere şi aşa-zis democratice!

Asta este aroganţa aşa-zişilor lideri științifici susținuți de cei politici!

Asta este ignoranţa în profunzime a pseudosavanţilor din clinici universitare, clinici postuniversitare, academii (numite încă de ştiinţă)!

Asta este propaganda marilor descoperitori de nimicuri, vânând diplome, titluri, funcții, onorarii grase şi pensii de lux!

Totul pe interese de grup, de gaşcă, de bisericuţă, de mafie, de la New York la Beijing şi de la Frankfurt la Bucharest, de la EU – Bruxelles sau EU – Strasbourg la Paris sau Roma (dacă toţi suntem o apă ş’un pământ, ce mai contează acolo câteva litere, sau câţiva rebeli de cercetare teoretică, de medicină teoretică întru cercetarea fundamentală, care ne supăra, ne deranjează, ne strică confortul iluziilor noastre nesfârşite!…)

Dar, fiţi siguri, vom reveni (dacă nu vom fi quarantinizaţi, izolaţi şi reduşi la tăcere şi singulară durere!) Mai ştii? Totul este imprevizibil! Nimeni nu este profet pe planeta lui… De fapt, a noastră, aşa, proprietari de temporalităţi şi interpretatori de relativuri…

Dr. Augustin Ostace – Köln Nord, Germania, la 28 Februarie, 2020…

***

CORONA VIRUS (3)

De criticat văd că criticaţi aspru, dom’le Teoretician la toate, dar, să vedem în concret măsurile Dvs. în această nenorocită situaţie mondială şi umanitară! Daa, să vedem dramaticele realităţi pe puncte… critice şi dureroase puncte, daa, DUREROS DE CRITICE…

Introducerea în medicina de cercetare (fiindcă în cea de studenție este quasi-imposibil!), a unor studii obligatorii de MEDICINĂ QUANTICĂ, fundamentată pe matematica de vârf de calcul algebric şi diferenţial, de fizica cuantică, de chimia cuantică şi biologia comparativă între specii, care să producă o multi-specializare în domeniu!

Eu, Dr. Augustin Ostace, am aceste speculaţii enciclopedice studiate, dar, nimeni nu aude şi nu vede asemenea dezvoltări!

De fapt, nimeni nu este pregătit de la nivelele universitare, postuniversitare şi academice întru asemenea percepții de nivele inframedicale şi extramedicale!

Conștientizarea lumii medicale întru cercetare științifică, că, patologiile extreme, de la limita incurabilului (agresiunile virale fiind una dintre ele), necesită stringent o cercetare interdisciplinară şi transdisciplinară, pe care medicina clasică nu le acoperă, dar nici nu le admite!

Fără o puternică nano-disciplină de PATOLOGIE CUANTICĂ, suntem practic fără şansă în abordările din profunzimile celulare, moleculare şi sub-moleculare…

Eu, Dr. Augustin Ostace, am aceste dezvoltări de interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate medicală, dar fiind singurul în domeniu, sunt singurul care le şi citesc sau înţeleg!…

Promovarea (şi nu reprimarea) unor teorii de structură conceptologică în medicină (metafizică medicală, idealism medical, noumenologie medicală), ce pot extinde un mod de a gândi (iniţial teoretic, desigur), de dincolo de graniţele strict medicale!

Eu, Dr. Augustin Ostace, am aceste studii de filozofie medicală, DAR NU AM ÎNTÂLNIT PÂNĂ ACUM NICI UN DOCTOR CU PREGĂTIRE FILOZOFICĂ ŞI NICI UN FILOZOF CU PREGĂTIRE MEDICALĂ, ŞI ASTA, NOTA BENE, LA NIVEL MONDIAL!

Susținerea teoreticienilor în medicină (chiar dacă pare un paradox la prima citire), de către instituțiile medicale de la orice nivel, fiindcă teoreticienii au şi ei nevoie să-si expună public propriile teorii, şi nu să fie respinşi ab initio, fără nici o justificare sau prealabilă analizare…

Este extrem de stringent în medicină, un nou set de teorii ale materiei şi energiei, un nou set de teorii ale apariției vieții pe pământ, un nou set de teorii astro-biologice, care să extindă o viziune a inteligenţelor umane şi computerologice!

Eu, Dr. Augustin Ostace, am acest set de teorii, dar nimeni nu are timp de aşa ceva!

Am ajuns la aceste concluzii în Medicina Teoretică, după triplarea studiilor mele medicale din România în Statele Unite şi Germania, şi după ani intenşi de studii filozofice şi de fizică (în special cea atomică), în mai multe universităţi occidentale, cu prezenţe la sute de forumuri şi congrese științifice, la care, atenţie, chiar foarte mare atenţie!…

NU AM ÎNTÂLNIT NICI UN CERCETĂTOR SAU CADRU UNIVERSITAR DIN ROMÂNIA!

ABSENŢĂ TOTALĂ ŞI GENERALĂ DIN ROMÂNIA!

ŞI ASTA ÎN PESTE 20 DE ANI DE ACTIVITATE A MEA ÎN OCCIDENT!

NU A FOST PRIMIT UN PALADE, UN GIGANT ÎN BIOLOGIILE CELULARE ŞI MOLECULARE, UN BRILIANT CU PREMIU NOBEL, CITAT PESTE TOT DE MARILE ENCICLOPEDII OCCIDENTALE!

Aşa e! Da, dar, când am venit eu în ţară cu lucrările mele personale, cu CD-uri de specialitate, cu video-înregistrări de la respectivele manifestări, am fost rapid respins, indiferent de instituția de adresabilitate!

Este mai mult decât limpede că planeta noastră a depășit cu mult puterile de adaptare la bipedismul sapientic, şi Mama Natură nu acceptă dezechilibre biologice şi ontologice de asemenea proporții apocaliptic-sapientice, având armele ei specifice de readaptare, fiindcă NATURA SUPRAVIEŢUIEŞTE ŞI FĂRĂ OM, ÎN TIMP CE OMUL NU SUPRAVIEŢUIEŞTE FĂRĂ NATURĂ!!!

P.S. Se lucrează foarte intens la o versiune proprie în English despre CORONA VIRUS!… Promitem revelații grele!..

Dar ne asigură oare cineva oficial drepturile de autor?… O instituție cu greutate, medicală, socială, politică, să vedem!… Că de furat, am fost furat şi în Est şi în Vest!…

Ah! Să nu uit! Ştiţi cu cine este coleg (printre alții), al nostru american Pallade, în Panteonul Premiilor Nobel pentru medicină?

Cu Röntgen, cu Fleming, cu Koch, cu Weismann, cu Weinberg, cu Morgan, cu Krebs, cu Dellbrück, cu Pauling, cu Watson & Crick, cu Monod, cu Okazaki, cu Kimura, cu Ramakrishnan…

Toţi vârfuri mondiale în medicină, toţi cu realizări extraordinare, verificabile şi obiectivabile…

–––––––––

Dr. Augustin OSTACE

Köln Nord, Deutschland

2 Martie 2020

Lasă un răspuns