Dorel SCHOR: Ahuva Labartovsky – creație și interpretare

Opera unui creator sincer este bazată pe personalitatea acestuia şi relaţia cu lumea înconjurătoare. Adesea amprenta individuală se concretizează într-o metaforă care revine ca un lait motiv şi-i însoţeşte lucrările toată viaţa. Este şi cazul pictoriţei Ahuva Labartovsky in tablourile căreia apare de multe ori imaginea unui corb. Ca un simbol cu semnificaţie profundă, ca un memento permanent al unor evenimente care au fost.

   Intr-adevăr, în biografia Ahuvei există acel ceva care nu se poate uita, anume pierderea într-unul din războaiele Israelului a unui frate tânăr şi mult îndrăgit. Au trecut de atunci câteva decenii, anii şi-au pus pecetea pe existenţa familiei, dar deşi au apărut în viaţa Ahuvei copiii şi nepoţii, pe pânza pe care pictează vedem frecvent efigia acestei păsări îndoliate.

   Simbolistica este generoasă în privinţa corbului. La unele popoare pasărea neagră, cunoscută pentru inteligenţa ei deosebită, sugerează longevitate sau chiar viaţă veşnică. La altele, simbolizează nenorocire sau moarte. Acest dublu simbolism vine din antichitate şi nimic nu a zdruncinat statutul fast sau nefast al semnificaţiei. Simbol al disperării, expresia durerii emoţionale, manifestată prin tristeţe într-o lume băntuită de războaie şi doliu… Sau imaginea hotărârilor înţelepte şi a dreptăţii, a corectitudinii şi independenţei spirituale.

  William Shakespeare, Charles Dickens, Edgar Allen Poe, Giuseppe Arcimboldo, La Fontaine, Van Gogh, Joan Aiken, J. Tolkion, Stephen King şi atâţia alţii au dedicat corbului opere care rezista. Dar dincolo de semnificaţii şi simbol rămâne aspectul individual imprimat pe creaţia fiecărui creator. Ahuva are şi numeroase alte lucrări. Subiectul acestora este focalizat în lumea imediată din jur: casă, familie, oameni, peisaj. Dar pictoriţa nu reproduce aidoma contextul, combinând elementele care emit vitalitate, aşa cum le concepe ea, în încercarea nemărturisită de a capta imaginaţia şi inima privitorului. Abilitatea creativă poate determina interpretări variate, tocmai datorită temelor metaforice şi opţiunii aluzive pentru un mesaj explicit. Modificarea vizuală vizează astfel simplificarea.

——————————————

Dr. Dorel SCHOR

Tel Aviv, Israel

Lasă un răspuns