Cornel Teodor DURGHEU: Alocuțiune cu ocazia decernării titlului de „Cetățean de Onoare” al orașului Vașcău

 

Motto:

Sine ira est studio”

(„Senini si iubitori de aproapele nostru”)

Publius-Cornelius Tacitus

 

 

Distinse D-le Primar Ing. Ec. Florin Porge; 

Preacucerniti Parinți;                                                                                        

Doamnelor  si Domnilor Consilieri ai Primariei Vascau;

Stimat auditoriu:

              

Astazi 31 August 2020, pentru mine si Familia mea este un moment de viață, de existență social-comunitară, special. Decernarea titlului de „Cetățean de Onoare” a orașului Vașcău, un titlu atribuit pentru intreaga mea activitate professional-artistică, didactică și cultural-patriotică desfășurată pe parcursul a peste cincizeci de ani de muncă și creație, din care o mare parte a acestor ani au fost dedicați, în anii tinereții mele comunității vășcauane și a zonei limitrofe a Crișului Negru Superior.

 

Aici, în aceasta zonă mirifică au fost puse bazele implinirilor mele artistice superioare prin trudă, sacrificii si datorită influenței spirituale superioare a locului. Comunitatea vășcăuană zonal-istorică conștientizând, este martoră a parcursului greu și sinuos al subsemnatului în drumul catre marile împliniri profesionale și morale realizate în decursul timpului.

               

Lutul, marmora, metalul și lemnul din zonă, forme de civilizație istorică seculară, au fost materiale generoase, ascultătoare, benefic transformate în mintea şi mâinile mele, sfidând neajunsurile, dar clădind prin implicare, abnegaţie, educaţie şi învăţătură  Castele Spirituale” înălţătoare, în mod special conştiinţei copiiilor din zonă, a elevilor de la școlile – din Vaşcău, Câmp, Câmp Moţi, Vărzari, Cărpinet, Poiana, Sălişte, Leheceni sau Crâștior, Izbuc, Sustiu sau Lunca Vașcăului, finalizând pe o arie mai largă dar profundă cu Șteiul, Câmpani, Băiţa sau oraşul Nucet.

 

Beneficiară atunci şi astăzi a fost şi populaţia majoră, cu mare folos personal, creând satisfacţii şi realizări de ordin cultural-spiritual neperitoare, spre exemplu descoperirea şi punerea în valoare patrimonială a:

– Statuii Vânătorului de Munte

Bustul martirului Nicolae Bogdan

Altarul din Marmora policromă de la Biserică Catolică

Statuia Fecioarei – fiica sculptorului Daniel Andriţoiu din cimitir

. – Fiinţarea câţiva ani la rând (o iniţiativă personală) a „Cercului de olărit” de la Şcoala Generală Sălişte de Vaşcău – fără a fi remunerat de către cineva – mobilizând cursanţi, viitori tineri olari-ceramiști – pentru a continua tradiţia meşteşugului ceramicii populare în zonă

Organizarea practicii de vară a unor studenţi a Secţiei de sculptură a Universităţii Naţionale de Artă din Bucureşti în Vaşcău

Activizarea pentru câţiva ani a unei Secţii Externe de Pedagogia Artei a Facultăţii de Arte Vizuale din Oradea, în spaţiile Liceului Mecanic al orașului Ștei

Înfiinţarea unor Cercuri Culturale de Creaţie Artistică şi Expoziţii de Artă Plastică cu character itinerant sau permanent, realizarea de Muzee Etno-Folclorice cu mii de piese exponate, şi multe altele.

 

Cu caracter personal am elaborat în anul 1980 Studiul Metodico-Știintific – Lucrare de Gradul I academic Valea Crișului Negru Superior – Izvor de inspiraţie pentru tinerii artişti plastici, evaluare pentru Academia de Arte Plastice din Cluj Napoca.    Curicullum Vitae (CV-ul), sta mărturie a acestor realizări şi adevăruri.

 

Dar cea mai însemnată realizare a vieţii mele ajuns de tânăr pe aceste meleaguri pline de istorie, a fost că prin căsătorie, în aristocraticul oraş Vașcău, am realizat întemeierea şi consacrarea unei admirabile familii, cu urmaşi care la rândul lor au devenit veritabili creatori artistici.

 

Onorată asistență,

Aceasta acordare de titlu, evocă o recunoaştere a realizărilor muncii mele şi însemnătatea lor cultural-istorica asupra zonei Vașcăului dar şi pentru partea de vest a României în general şi nu numai, se datoreşte interesului şi responsabilității istorico-morale a autorităţilor locale, a Consiliului Local Orăşenesc, a Primăriei Vașcău. Totul susţinut printr-o atitudine responsabilă în frunte cu harnicul şi devotatul primar Florin Porje fiu al locului. Un om, un descendent şi moştenitor al unor admirabile trăsături caracteriale, morale şi de conştiinţă, al unei familii tradiționale recunoscute şi respectate din Vaşcău! O familie care consecventă sieşi şi valorilor sale tradiţionale s-a bazat întotdeuna pe-o înţeleaptă judecată din popor: „Nu rupe firul unei prietenii, căci chiar dacă îl legi din nou, nodul rămâne”, înţelegând prin aceasta că nu omul este la cârma vremurilor, ci bietul om este sub cârma vremii. Trebuie să încerci să fii om de valoare nu neapărat de succes.

 

Cu aleasa consideraţie şi recunoştinţa,

 

Prof. Univ. Dr. Cornel Teodor DURGHEU

Artist plastic. Vaşcău, 31 August 2020

Lasă un răspuns