Galina MARTEA: Congresul 42 al Academiei Româno-Americane de Științe și Arte

Academia Româno-Americană de Științe și Arte (ARA) este în pragul celui de al 42-lea Congres, forum științific internațional ce va avea loc în România, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Acest eveniment de o mare importanță pentru știința națională și cea universală va avea loc în zilele de 23-26 mai al anului curent. Aceasta înseamnă că în respectiva perioadă se vor reîntâlni oamenii de știință din întreaga lume, astfel fiind abordate cele mai prioritare aspecte din domeniul academic, nemijlocit,  despre  inovațiile științifice realizate în timp. Este cazul de semnalat, la ziua de azi domeniul științific este o sferă de activitate nespus de necesară în lumea civilizației moderne și de aceea importanța unor asemenea întruniri sunt foarte binevenite. În esență, datorită realizărilor științifice se dezvoltă cu mult succes orice domeniu de activitate din economia națională a oricărei țări, astfel fiind ameliorat nivelul de trai al omului, cât și al societății acestuia. Totodată, dezvoltarea umană a oricărei comunități sociale se bazează pe prezența unui sistem de învățământ bine structurat și evoluat, iar dezvoltarea ulterioară, cu certitudine, depinde de un sistem solid de cercetare științifică. Astfel, scopul congreselor anuale realizate de ARA sunt numai cu caracter benefic și anume: de a promova noi valori în spațiul științific, dar, mai ales, de a promova și valorile spirituale ce sunt concepute de oamenii de știință și cultură ai neamului românesc. Iar rolul congreselor ARA este de a stimula cât mai mult domeniul de cercetare științifică și, respectiv, omul de știință; de a oferi noi oportunități tinerilor savanți din țară și străinătate, și, nu în ultimul rând, de a valorifica și pune în valoare munca intelectuală ce are obligația continuă de a crea prosperitate evolutivă/ bunăstare socială omenirii.

Congresul ARA, cu ediția 42, își va desfășura lucrările în țara de origine, România, iar acest lucru este o onoare enormă atât pentru Academia Româno-Americană, cât și pentru întreaga națiune română. Astfel, mai bine vor fi cunoscute la nivel național realizările oamenilor de știință din diaspora română și nu numai. Președinte în organizarea Congresului ARA, ediția 42, din acest an este Dan Fornade (dr., prof.univ., savant, scriitor, membru onorific al ARA), iar vice-președinte este Ioana Ionel (dr.habil., prof.univ., director al Centrului de Cercetare al Universității Politehnica din Timișoara). Nemijlocit, în asigurarea derulării cât mai calitativă a respectivului forum științific un rol aparte îl are Comitetul Local de Organizare și Comitetul Internațional Consultativ al Congresului ARA. La rândul lor, delegații/ invitații speciali vor asigura dezbaterea celor mai prioritare probleme de ordin organizatoric, științific, economic, instructiv, cultural etc., iar savanții de talie națională și internațională vor prezenta cu mare interes realizările/ succesele cercetărilor științifice.

Cu multă onoare și considerație vom nota, Prezidentul Academiei Româno-Americane de Științe și Arte din S.U.A. (American Romanian Academy of Arts and Science, ARA) este Doamna Ruxandra Vidu, dr., prof. univ., om de ştiinţă în domeniul nanomaterialelor şi nanotehnologiilor, cu numeroase invenţii brevetate în S.U.A.; decorată cu importante premii şi distincţii mondiale; profesor universitar la renumita Universitate din California Davis – instituţie de învăţământ superior ce este în topul celor mai bune 50 universităţi din lume.

 ———————————————–

Galina MARTEA,

dr., membru titular ARA

Olanda

6 mai, 2018